این روز های من 1

نمی دانم چرا چند وقتیه دست و دلم به هیچ نوشتنی نمیره .... فضای مرده ی اندوهناکی اطراف جامعه ی ما رو فرا گرفته .. همه خسته .. همه بی تفاوت و بی خیال .. انگار هیچ کس حتی دیگه منتظر معجزه ای هم نیست .. انگار همه به هیچ رسیده اند .. نگرانم نگران ......

/ 0 نظر / 11 بازدید